sâmbătă, 3 decembrie 2011

Teze de doctorat de la Facultatea de Teologie UBB


La insistențele unui distins coleg, am postat și rezumatele unor importante lucrări de doctorat desfășurate la Facultatea de Teologie Ortodoxă UBB, Cluj. Cele pe care le-am postat au primit calificativul Summa cum laude, respectiv, Magna cum laude, deci merită să citiți cu atenție rezumatele.


1. BIBLICE:


a. VECHIUL TESTAMENT: 


dr. Paula Bud, Șabatul: istorie și eshatologie, coordonator pr.prof.dr. Ioan Chirilă rezumat pdf

dr. Ionuţ Amărinii, Filon din Alexandria, paradigmă pentru dialogul interreligios si intercultural Îndrumător :Pr. Prof. Dr. Ioan CHIRILĂ  rezumat pdf

b. NOUL TESTAMENT


dr. Sabou Marius Ioan  Sfântul Apostol Pavel şi opera sa teologică între iudaism şi elenism. O diagnoză a cercetării biblice moderne. Coordonator ştiinţific:Pr.Prof.Univ.Dr. Tofană Stelian rezumat pdf

 2. ISTORICE:

pr. dr. Paul Bogdan Ivanov, Reformă şi Contrareformă în Monarhia Habsburgică în secolul al XVI-lea, Coordonator:Pr. Prof. Univ. Dr. IOAN VASILE LEB  rezumat pdf

3. SISTEMATICE: 

dr. PAUL-BOGDAN SILADI, Cuvânt și imagine în misiunea Bisericii, coordonator: Pr. Prof. Univ. Dr. VALER BEL rezumat pdf

Pr.dr. Octavian Schintee,  TIMPUL ȘI SPAȚIUL DIN PERSPECTIVA TEOLOGICĂ ORTODOXĂ, Coordonator științific: Pr. Prof. Dr. Ioan Ică rezumat pdf.
 
Pr.Asist.Univ.dr. Grigore-Dinu Moş, ORTODOXIE ŞI OCCIDENT. PROBLEMA INFLUENŢELOR ETERODOXE OCCIDENTALE ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ Îndrumător: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Ică rezumat pdf

Niciun comentariu: