marți, 9 august 2011

Romani 1:5-6 Misiunea paulină, diferită în funcție de edițiile biblice

Deși textul paulin nu are nici-o variație din perspectiva lecțiunilor biblice grecești, variațiile apar însă în momentul traducerii în română. Textul adresării epistolare pauline nu impune dificultăți majore de traducere, dar versiunile biblice românește se întrec pe rând în elucidarea și comentarea pasajului, munca fiind depusă în acest spectru mai mult decât în traducerea simplă și fidelă. Cu toate că fraza adresării pauline se întinde pe spațiul a 7 versete topica este foarte precisă și nu necesită acrobații traductologice, cum vom vedea la traducerile românești.

Textul din Romani 1: 5-6 este următorul (am să redau și sfârșitul versetului 4): Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, 5  δι᾽ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,  6  ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Traducerea ar fi: ...Iisus Hristos, Domnul nostru,  5 prin Care noi am primit har și apostolie spre ascultarea credinței între toate neamurile, pentru numele Lui,  printre care sunteți și voi, chemați ai lui Hristos.  

Biblia București 1688 traduce într-o variantă fermecătoare: Pren Carele am luat dar și trimitere, spre ascultarea de Leage într toate limbile, pentru numele Lui, Întru carii sunteți și voi chemați ai lui Iisus Hristos.


Biblia de la Blaj 1795: 5 prin Care am primit dar și apostolie, spre ascultarea credinței între toate neamurile, pentru numele Lui,  întru care sunteți și voi chemați ai lui Hristos.  (o traducere corectă).

NT din 1818: Prin care am luat Darul şi Apostolia, spre ascultarea credinţei, întru toate neamurile pentru Numele lui. întru care sunteţi şi voi chemaţi ai lui Iisus Hristos.

Biblia Sinodală de la 1914: 5 prin care am primit darul și apostolie, spre ascultarea credinței între toate neamurile, pentru numele lui,  întru cari sunteți și voi chemați ai lui Iisus Hristos.  (tot o traducere corectă).

Odată cu ediția Cornilescu din 1921 programul misionar paulin se schimbă, primind, dintr-o dată, un mega obiectiv, aducerea la credință a tuturor neamurilor.


Biblia 1921 (Cornilescu): prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate Neamurile, între cari sînteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.

Din păcate, după versiunea Cornilescu, romanii nu erau chemați ai lui Hristos, ci aveau să fie chemați, dar numai după ce mesajul paulin ajungea în comunitate.De la această versiune au început programele pauline de universalizare a credinței. Biblia din 1939 Galaction: Prin care am luat dar și apostolie, ca să aduc, în numele său, la ascultarea credinței toate neamurile, Intru care sunteți și voi, prin chemarea lui Iisus Christos.

Biblia din 1988:  Prin Care am primit har şi apostolie, ca să aduc, în numele Său, la ascultarea credinţei, toate neamurile, Întru care sunteţi şi voi chemaţi ai lui Iisus Hristos.

Biblia Bartolomeu Anania: prin Care noi am primit har si apostolie, pentru ca'ntru numele Sau sa fie credinta adusa spre ascultare la toate neamurile.
Problemele de traducere: În primul rând Pavel folosește verbul ἐλάβομεν am primit la plural, însemnând noi am primit, iar acest plural poate fi interpretat în trei moduri: a. este un plural care include și pe alți creștini, b. un plural care include pe ceilalți apostoli, c. un plural editorial, deoarece în continuare Pavel va descrie apostolia lui. (ultima perspectivă este îmbrățișată de mulți comentatori.). Sintagma χάριν καὶ ἀποστολὴν har și apostolie este o figură de stil numită hendiadă, al doilea termen îl explică pe primul.
Problema principală este sintagma: ὑπακοὴν πίστεως ascultarea credinței: aceasta este interpretată în mai multe feluri. Unii consideră că ascultarea sau obediența vine din credință, ceea ce duce la plasarea acesteia după evenimentul convertirii. Alții consideră că termenul πίστις este o definiție a termenului ascultare. Cele două opinii sunt două păreri gramaticale. Această sintagmă poate fi interpretată fie ca genitiv obiectiv, fie ca genitiv subiectiv. Conform gramaticilor genitivul subiectiv determină numai substantive de origine verbală sau cu înţeles verbal. Transformând aceste substantive în verbele respective, vom obţine o propoziţie în care genitivul trece în nominativ, cu funcţie de subiect; de aici denumirea de subiectiv. Astfel, ascultarea credinței devine credința ascultă. Genitivul obiectiv este asemănător celui subiectiv numai că genitivul va deveni complement obiect; de aici denumirea de obiectiv, adică, ascultarea credinței devine ascută credința. În funcție de opinia sintactică avem și înțelesul paulin.  Ascultarea și credința nu sunt despărțite ci se includ reciproc.
Eroarea traductologică a edițiilor biblice este că introduc verbul a aduce  spre ascultare, ceea ce implică un program misionar general paulin. Aceasta nu reprezintă doar o simplă eroare traductologică, ci o eroare biblică, deoarece programul misionar paulin nu era numai universalizarea credinței, (ceea ce nici nu s-a întâmplat în decursul misiunii pauline, ci numai după aceea) ci și stabilirea de comunități creștine de unde să pornească universalizarea credinței. Printre aceste comunități creștine se afla și comunitatea din Roma. De aceea Sf. Pavel folosește sintagma printre care sunteți și voi, adică printre acele neamuri, ( ἐν οἷς se acordă cu τοῖς ἔθνεσιν). Pavel este trimis la toate neamurile, iar comunitatea din Roma face parte din acesată sintagmă πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν. Misiunea paulină nu este de tipul door-to-door, ci de tipul instituirii comunităților eclesiale, ai cărei membrii sunt deja chemați, adică instituiți ca și creștini. 

Bibliografie: Douglas J. Moo, The Epistle to the Romans Volume 6 of The new international commentary on the New Testament, Wm. B. Eerdmans Publishing, 1996. J. A. Fitzmyer, Romans: A new translation with introduction and commentary ,  New Haven; London: Yale University Press, 2008. G. N. Davies, Faith and Obedience in Romans: A Study in Romans 1-4 (JSNTSup 39; Sheffield: JSOT, 1990).

Niciun comentariu: