joi, 22 decembrie 2011

Noi aparitii in domeniul Teologiei: New Testament Studies și Studia Theologia Ortodoxa

A apărut New Testament Studies și Studia Theologia Ortodoxa:

New Testament Studies 
Cuprins

Orality, Writing, and Phantom Sources: Appeals to Ancient Media in Some Recent Challenges to the Two Document Hypothesis
Alan Kirk
New Testament Studies, Volume 58 , Issue 01, pp 1-22
Copyright © Cambridge University Press 2011

Bundesideologie im Matthäusevangelium. Die Vorstellung vom neuen Bund als Grundlage der matthäischen Gesetzesverkündigung
Mogens Müller
New Testament Studies, Volume 58 , Issue 01, pp 23-42
Copyright © Cambridge University Press 2011

Jesus Barabbas, a Nominal Messiah? Text and History in Matthew 27.16–17
Robert E. Moses
New Testament Studies, Volume 58 , Issue 01, pp 43-56
Copyright © Cambridge University Press 2011

Halakah and Mark 7.3: ‘with the hand in the shape of a fist’
James G. Crossley
New Testament Studies, Volume 58 , Issue 01, pp 57-68
Copyright © Cambridge University Press 2011

Gegenwart des Abwesenden. Eidetische Christologie in Lk 1.39–45
Gudrun Nassauer
New Testament Studies, Volume 58 , Issue 01, pp 69-87
Copyright © Cambridge University Press 2011

Ancient Jewish Mystical Motifs in Hebrews' Theology of Access and Entry Exhortations
Scott D. Mackie
New Testament Studies, Volume 58 , Issue 01, pp 88-104
Copyright © Cambridge University Press 2011

A Symposiastic Background to James?
Peter-Ben Smit
New Testament Studies, Volume 58 , Issue 01, pp 105-122
Copyright © Cambridge University Press 2011

 ‘Race’, ‘Nation’, ‘People’: Ethnic Identity-Construction in 1 Peter 2.9
David G. Horrell
New Testament Studies, Volume 58 , Issue 01, pp 123-143
Copyright © Cambridge University Press 2011

Almsgiving is ‘the Commandment’: A Note on 1 Timothy 6.6–19
Nathan Eubank
New Testament Studies, Volume 58 , Issue 01, pp 144-150
Copyright © Cambridge University Press 2011 

Studia Theologia Ortodoxa
Cuprins

I. TEOLOGIE BIBLICĂIOAN CHIRILĂ, Concepția qumranită despre familie Qumran Concept about the Family ......... 5OVIDIU SFERLEA, Filipeni 2,6 7a în versiunile românești ale Sfintei Scripturi, cu o scurtă privire asupra controverselor teologice ale secolului al IV lea Philippians 2.6-7a in the Romanian Versions of the Holy Scripture, with a Brief Look at the Theological Controversies of the Fourth Century ............................................................ 15DAN ELIODOR MOLDOVAN, Der Blindgeborene Exegetische Beobachtungen zu Johannes 9 The Blind from Birth – Exegetical Observations on John 9 ......................................... 25DĂNUȚ JEMNA, Incoruptibilitatea în vechiul testament. O analiză din perspectivă antropologică Incorruptibility in the Old Testament. An Anthropological Analysis..... 37STELIAN PAŞCA TUŞA, Mila dumnezeiască și reînnoirea spirituală a regelui David God’s Mercy and King David’s Spiritual Renewal ............................................................ 51II. TEOLOGIE ISTORICĂVALERIU ALEXANDRU MORARU, Contribuții la istoria evreilor sefarzi din Craiova în secolele XIX XX Contributions to the History of the Sephardic Jews from Craiova during the 19th and 20th Centuries............................................................................... 67CRISTIAN MARȚIAN, Din istoria învățământului confesional român ortodox în proto presbiteriatul Cetății de Piatră (Chioar) (1850 1906) From the History of the Romanian Orthodox Denominational Education in the Cetatea de Piatra Protopresbyteriate (Chioar) (1850 1906) ......................................................................... 85MIHAIL HARBUZARU, Școala mănăstirii Sinaia din secolul al XVI lea până astăzi Sinaia Monastery’s School since XVIth Century until Today ............................................ 99GHERGHEL ALEXANDRU EUGEN, Așezarea slavilor în Peninsula Balcanică și primele organizații statale. Creștinarea Serbiei. Înființarea primelor episcopii și mitropolii Settlement of the Slavs into the Balkan Peninsula and First State Organizations. Christianization of Serbia. Establishment of the First Bishops and Metropolitan Churches ......................................................................................................................... 111III. TEOLOGIE SISTEMATICĂVALER BEL, Taina nunții ca dar și misiune, temelie a familiei creștine The Sacrament of Marriage as Gift and Mission: the Basis of the Christian Family.......................... 121DACIAN BUT CĂPUŞAN, Taina Sf. Botez – aspecte interconfesionale The Sacrament of Baptism – Interconfessional Issues.......................................................................... 129GRIGORE DINU MOŞ, Sfântul Fotie, Patriarhul Constantinopolului, în controversele veacului său și în cercetarea istorico teologică contemporană Saint Photios, Patriarch of Constantinople, in the Controversies of his Time and in Present Historical Theological Research ................................................................................... 141NICOLAE TURCAN, Valorile familiei în context postmetafizic Family Values in Post Metaphysical Context.................................................................................................... 155IUSTINIAN ȘOVREA, Familia creștină și „spiritul vremii”. Note teologico antropologice Christian Family and the „Spirit of the Times”. Theological Anthropological Notes .... 165PAUL SILADI, Critica imaginii la teologul reformat Jacques Ellul Critique of Image and the Valuation of Word at Jacques Ellul ....................................................................... 173IV. TEOLOGIE PRACTICĂALEXANDRU MORARU, Familia creștină în pastoralele Arhiepiscopului și Mitropolitului Bartolomeu Anania The Christian Family in the Pastorals of the Archbishop and Metropolitan Bishop Bartolomeu Anania ................................................................... 189RADU PREDA, Servicii și deservicii sociale. Din experiența filantropică a Bisericii Ortodoxe din România Social Services and Disservices. From the Philanthropic Experience of the Orthodox Church in Romania ............................................................................ 199IOAN BIZĂU, Noul Israel în „Casa lui Dumnezeu”Le nouvel Israël dans la „maison de Dieu” * The New Israel in the “House of God” ......................................................................... 215MARCEL MUNTEANU, Ipostaze iconografice în Răsărit și Apus ale Sfinților Părinți Ioachim și Ana * Aspects in Eastern and Western Iconography of Saints Joachim and Anna ... 231V. TEOLOGIA EUROPAEAADOLF MARTIN RITTER, Altchristliche Eschatologie zwischen Bibel und Platon * The Eschatology of the Early Church between the Bible and Plato ................................. 243DAVID BRADSHAW, The Divine Energies in the New Testament .......................................... 259VI. MISCELLANEA

IOAN VASILE LEB, Dialogul interreligios, o șansă pentru viitor * Inter religious Dialogue, an Opportunity for the Future ........................................................................................... 273RADU PETRE MUREŞAN, Anunțul morții și practici funerare în societatea românească după 1990 * Funeral Announcement and Funerary Practices in the Romanian Society after 1990.......................................................................................................... 283ANA BACIU, Câteva argumente în favoarea etimologiștilor români transilvani * Some Arguments Concerning the Transylvanian Romanians Etymologists....................... 295Notes and Book Reviews – Note și recenzii

Ciprian Iulian Toroczkai, Tradiția patristică în modernitate. Eclesiologia Părintelui Georges V.

Florovsky (1893 1979) în contextul mișcării neopatristice contemporane, Ed. Andreiana, Sibiu, 2008, 446 p. (Dacian BUT CĂPUŞAN).........................................305Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească contemporană. aspecte, implicații, tendințe, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, 248 p. (Dacian BUT CĂPUŞAN) ..........................................................................................308Valeria Gemma Moraru, Mitropolia Ardealului, revista oficială a Arhiepiscopiei Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopiei Alba Iuliei și Episcopiei Oradiei (1956 1990) – Indice bibliografic , Cluj Napoca, Editura Argonaut, 2011, 432 p. (Alexandru MORARU)......................................................................................... 310
 
Revista se găsește în format pdf aiciNiciun comentariu: