joi, 2 iunie 2011

Matei 1:16. Evidenţă mariologică trecută cu vederea?

La începutul secolului al XX-lea, odată cu publicarea lucrării Dialogul lui Timotei cu Aquila (ed. F. Conybeare, Oxford 1898) Matei 1:16 a fost unul dintre cele mai puternice argumente aduse de cercetarea istorico-critică împotriva naşterii feciorelnice a lui Iisus Hristos:

Unele manuscrise (Codex Tbilisi sec. IX, Ferrara Minuscul, câteva traduceri în siriacă) au o lecţiune deferită pentru acest verset care poate fi interpretată ca antidoctrinară:
Ἰωσὴφ ᾧ μνηστευθεῖσα παρθένος Μαρίαμ, ἐγεννήσεν Ἰησοῦν ὁ λεγόμενον χριστόν Traducerea: Iosif, cu care a fost logodită fecioara Maria, a născut pe Iisus, cel numi Hristos. Această variantă biblică exclude naşterea feciorelnică a lui Hristos, plasându-l pe Iosif ca părinte biologic al lui Iisus: Iosif... a născut pe Iisus.

Însă textul Biblic grecesc susţinut de marea majoritate a Papirusurilor şi Codicelor (P1, Sinaiticus, Vaticanus-B, C, L, W, Δ, etc.) este:

Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός. Traducerea sa ar fi: Iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, cea din care a fost născut Iisus, cel numit (zis) Hristos. (traducere proprie)

Codex Vaticanus

În ediţiile biblice româneşti găsim următoarele:
Ediţia Biblie 1688: Iară Iacov născu pre Iosif, bărbatul Mariei, dentru carea S-a născut Iisus, carele să cheamă Hristos.

Biblia 1795 Samuil Clain: Iară Iacov au născut pre Iosif, bărbatul Mariei, din carea S-au născut Iisus, Carele Să zice Hristos.

Ediţia Sinodală din 1914 traduce: Iar Iacov a născut pre Iosif bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, ce se zice Hristos.

Ediţia Sinodală traduce: Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos.

Ediţia 2001 Bartolomeu Anania traduce: Iacob i-a dat naştere lui Iosif, bărbatul Mariei, cea din care S'a născut Iisus, Ce Se cheamă Hristos.

Evanghelia după Matei, trad. C. Bădiliţă: Iacob l-a zămislit pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Iisus, cel numit Hristos.

Ce probleme ale criticii textuale şi de ale traducerii putem întrevedea în acest pasaj?

1. Existenţa unei variante biblice în dezacord cu un adevăr esenţial de credinţă.
Rezolvarea: Critica textuală nu susţine varianta secundară ca fiind autentică, sau ca variantă ce a circulat împreună cu cele mai vechi manuscrise biblice. Este o lecţiune mult prea târzie (sec. IX) ca să poată fi adusă ca argument biblic. Mai mult, este o lecţiune găsită în prea puţine manuscrise.

2. Sintagma ἐξ ἧς (cea din care) este compusă din prepoziţia ἐκ şi pronumele relativ feminin , ceea ce ar fi trebuit să îi oblice pe traducători să redea această sintagmă prin cea din care. Din această sintagmă putem să vedem dovada naşterii feciorelnice din Fecioara Maria.

3. Verbul γεννάω a naşte, a da naştere este folosit în acest verset la diateza pasivă. În întreaga genealogie din cap. 1 al Ev. după Matei, verbul este folosit la diateza activă, ceea ce arată paternitatea biologică a urmaşilor. Însă, numai în Mt. 1:16 verbul este folosit la diateza pasivă, ceea ce arată naşterea supranaturală a lui Hristos. Accentul acestei diateze pasive arată faptul că Hristos are o paternitate divină, iar nu umană.

4. Diateza pasivă ne arată că cei care înfăptuiesc acţiunea sunt: Feciara Maria, cea din care este născut Iisus, şi Dumnezeu (Daniel B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics, Ed. Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2000, p. 432 numeşte subiectul diatezei pasive agent instrumental, cea din care, şi agent final cel ce face acţiunea, în acest pasaj Dumnezeu). Drept urmare, putem să atribuim aici Fecioarei Maria titulatura de Theotokos, adică Născătoare de Dumnezeu, deoarece cel ce este născut din ea este Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu.

Astfel, traducerea corectă la Mt. 1:16 este: Iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, cea din care a fost născut Iisus, cel numit (zis) Hristos.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Foarte interesant!

Henric